Projekt pn. „Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony
i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast”.

Projekt realizowany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, 
dofinansowany w 10% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej
w oparciu o program współfinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach POIS 2014-2020
 
w 85% program dofinansowania stanowi wkład Funduszy Europejskich w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny. 

Głównym celem projektu jest integracja i zwiększenie kompetencji różnych środowisk we współpracy dla skutecznej ochrony przyrody miasta,
zrównoważonego gospodarowania jej zasobami i trwałego czerpania korzyści. 

Projekt został objęty honorowym patronatem Pana Sławomira Mazurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Ministerstwo Środowiska