Kontakt z ekspertem

Kierownik merytoryczny Projektu:
dr inż. Paweł Zawartka
e-mail: pzawartka@gig.eu

Ekspert dla Mysłowic i Nowego Sącza:
dr Marcin Głodniok
e-mail: mglodniok@gig.eu

Ekspert dla Lublina:
dr Adam Hamerla
e-mail: ahamerla@gig.eu

Ekspert dla Kalisza:
dr inż. Mariusz Kruczek
e-mail: mkruczek@gig.eu

Ekspert dla Mielca:
mgr Małgorzata Markowska
e-mail: mmarkowska@gig.eu