Materiały

Niniejsze materiały zostały opublikowane dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za ich treści odpowiada wyłącznie Główny Instytut Górnictwa.

 

Seminarium podsumowujące

Prezentacja wprowadzająca
Wprowadzenie do wizyty terenowej - Strefa Kultury w Katowicach
Prezentacja - Kalisz
Prezentacja - Lublin
Prezentacja - Mielec
Prezentacja - Mysłowice
Prezentacja - Nowy Sącz

Ogólne

Studium specjalistyczne: Wpływ grup docelowych na cenne przyrodniczo tereny miejskie i podmiejskie
Kompendium na temat wpływu grup docelowych na cenne przyrodniczo tereny miejskie i podmiejskie

Wspólna diagnoza problemu, pierwszy etap integracji grup - raport zbiorczy

Opcje rozwiązania problemu, drugi etap integracji grup - raport zbiorczy
Dla e-czytników: pdf epub mobi

Opracowanie "mapy drogowej", trzeci etap integracji grup - raport zbiorczy
Dla e-czytników: pdf epub mobi

Poradnik "Jak współuczestniczyć w ochronie i korzystaniu z dobrodziejstw przyrody miasta"

 

Mielec

Diagnoza terenu problemowego - Studium przypadku - Miasto Mielec
Dla e-czytników: epub mobi

Pełna diagnoza grupy docelowej - Mielec

Wspólna diagnoza problemu, pierwszy etap integracji grupy Mielec

Opcje rozwiązania problemu, drugi etap integracji grupy Mielec
Dla e-czytników: pdf epub mobi

Opracowanie "mapy drogowej", trzeci etap integracji grupy Mielec
Dla e-czytników: pdf epub mobi

 

Lublin

Diagnoza terenu problemowego - Studium przypadku - Miasto Lublin
Dla e-czytników: epub mobi

Pełna diagnoza grupy docelowej - Lublin

Wspólna diagnoza problemu, pierwszy etap integracji grupy Lublin

Opcje rozwiązania problemu, drugi etap integracji grupy Lublin
Dla e-czytników: pdf epub mobi

Opracowanie "mapy drogowej", trzeci etap integracji grupy Lublin
Dla e-czytników: pdf epub mobi

 

Mysłowice

Diagnoza terenu problemowego - Studium przypadku - Miasto Mysłowice
Dla e-czytników: epub mobi

Pełna diagnoza grupy docelowej - Mysłowice

Wspólna diagnoza problemu, pierwszy etap integracji grupy Mysłowice

Opcje rozwiązania problemu, drugi etap integracji grupy Mysłowice
Dla e-czytników: pdf epub mobi

Opracowanie "mapy drogowej", trzeci etap integracji grupy Mysłowice
Dla e-czytników: pdf epub mobi

 

Nowy Sącz

Diagnoza terenu problemowego - Studium przypadku - Nowy Sącz
Dla e-czytników: epub mobi

Pełna diagnoza grupy docelowej - Nowy Sącz

Wspólna diagnoza problemu, pierwszy etap integracji grupy Nowy Sącz

Opcje rozwiązania problemu, drugi etap integracji grupy Nowy Sącz
Dla e-czytników: pdf epub mobi

Opracowanie "mapy drogowej", trzeci etap integracji grupy Nowy Sącz
Dla e-czytników: pdf epub mobi

 

Kalisz

Diagnoza terenu problemowego - Studium przypadku - Miasto Kalisz
Dla e-czytników: epub mobi

Pełna diagnoza grupy docelowej - Kalisz

Wspólna diagnoza problemu, pierwszy etap integracji grupy Kalisz

Opcje rozwiązania problemu, drugi etap integracji grupy Kalisz
Dla e-czytników: pdf epub mobi

Opracowanie "mapy drogowej", trzeci etap integracji grupy Kalisz
Dla e-czytników: pdf epub mobi